Erabakitzen lagunduko dizugu

Jarri balantza batean interesatzen zaizun etxebizitzaren alde onak eta txarrak, ondorengo galdetegia betez. Enpresak, erabaki egokiak hartzen lagunduko dizuten tresnak eskainiko dizkizu.

Auzoarii dagokionez
Bai Ez Tokia eta ingurua bilatzen ari naizenera egokitzen al dira?
Bai Ez Nire lantokitik gertu al dago?
Bai Ez Etxebizitza ongi komunikatuta al dago? (ikastetxeak, azoka, merkataritza guneak, etab.)
Bai Ez Kokapen egokia al du?
Bai Ez Eraikina atsegin al dut?
Bai Ez Eraikinaren gune komunak atsegin al ditut?
Bai Ez Auzoa atsegin al dut?
Etxebizitzari dagokionez
Bai Ez Nire espazio beharrak betetzen al ditu? (logela kop., bainugelak, sukaldea, etab.)
Bai Ez Banaketa atsegin al dut?
Bai Ez Argia atsegin al dut?
Bai Ez Maila akustioa atsegin al dut?
Bai Ez Kontserbazio egoera atsegin al dut?
Bai Ez Altuera atsegin al dut?
Bai Ez Nire itxaropenak betetzen al ditu?
Prezioari dagokionez
Bai Ez Prezioa justifikatuta al dago kalitate maila kontuan izanik?
Bai Ez Etorkizunerako inbertsio ona al da?
Bai Ez Ordaintzeko erak gogobetetzen al nau?
Bai Ez Nire aukeren barruan al dago?
Nire iritziei buruz
Bai Ez Bisitan nire etxebizitza izango zela sentitu al nuen?
Bai Ez Erraza egiten al zait etxebizitza horretan ikustea?
Bai Ez Nire gauzekin imajinatu al dezaket?
Bai Ez Nire jendearekin imajinatu al dezaket?
Nire erabakiari dagokionez
Bai Ez Eskaintza hobeak ikusi al ditut? (kalitatea-prezioa erlazioa)
Bai Ez Eskaintza hori hobetzea erraza al da?
Bai Ez Horrelako eskaintza gehiagorik ba al dago?
Bai Ez Merezi al du galtzera arriskatzeak?
Bai Ez Galtzen badut, erraza izango al da antzeko bat aurkitzea?